پایان نامه سازگاری زناشویی,تحقیق بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی,مبانی نظری طلاق,تعارض ناشي از طلاق عاطفي ,نظريه هاي طلاق,عوامل موثر بر اختلاف زناشويی,مبانی نظری سازگاری,ابعاد سازگاري,اختلافات زن

همانطور که در ادامه مشخصات فایل تحقیق بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی

تحقیق-بررسی-تفاوت-سازگاری-زنان-و-کودکان-درخانواده-های-درگیر-طلاق-رسمی-و-طلاق-عاطفی

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 160 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
 هدف از پژوهش حاضر بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی می باشد.در این مطالعه سازگاری بعنوان یک متغیر وابسته می باشد که در زنان و کودکان در گیر طلاق عاطفی و رسمی ارزیابی می شود. نمونه ها شامل یک گروه طلاق رسمی که عبارت است از 50 زن مطلقه و 50 فرزند 10-12 ساله آنها و یک گروه طلاق عاطفی که شامل 34 زن درگیر طلاق عاطفی و فرزند10-12 ساله آنها می باشد که با روش نمونه گیری در دسترس در شهر شیراز انتخاب شده اند. برای شناسایی زنان درگیر طلاق عاطفی نمره آنان در مقیاس طلاق عاطفی مد نظر بود که روایی وپایایی آن مورد تایید قرار گرفت. در بررسی سازگاری زنان از پرسشنامه سازگاری بل و برای سازگاری کودکان از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (AQ)و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس کودکان(DASS) استفاده شد. پس از اجرای این مقیاسها بر روی نمونه ها اطلاعات  گردآوری شده به روش علی مقایسه ای بررسی و بوسیله SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که بین سازگاری زنانی که دچار طلاق عاطفی شده اند و زنانی که طلاق رسمی گرفته اند، تفاوتی وجود ندارد. اثر پیلای و لامبدای ویلکز تحلیل واریانس چند متغیره معنادار نبود لذا از ارائه نتایج این تحلیل واریانس (که F آن نیز غیرمعنی دار بود) خودداری شد. با این حال بین سازگاری کودکان دو خانواده تفاوت های معناداری یافت شد؛ بدین ترتیب که کودکان خانواده های طلاق عاطفی از کودکان خانواده های طلاق رسمی افسردگی، استرس و پرخاشگری بیشتری نشان دادند. تفاوت دو گروه کودکان در متغیر پرخاشگری به طور چشمگیری بارز بود.

مقدمه
تحقیقات نشان داده که طلاق یکی از ده رویداد اولیه و مهم در زندگی انسان می باشد. عده ای از محققان اعتقاد دارند که طلاق به عنوان یکی از حوادث زندگی نقش اولیه و حساسی در ایجاد افسردگی دارد(پیکل  و همکاران، 1971).
در تحقیق ها و تحلیل های زیادی که در رابطه با پدیده ی روز افزون طلاق در دنیای کنونی صورت گرفته، به حقیقت وجود کودکان کمتر توجه شده است. این کودکان نمی دانند پس از جدایی پدر و مادر چگونه افکار و احساسات خود را کنترل کنند و از همه مهم تر چگونه با پدر و مادر خود رفتار منصفانه ای داشته باشند(سینتیا مک گرگور ، 1386).
کارشناسان بر این باورند که فرایند طلاق در اکثر مواقع این سیر را طی می کند: اختلافات جزئی ، تکرار اختلافات جزئی و جدی شدن آنها ، جدایی یا بی میلی یکی از زوجین به طرف مقابل ، قهرهای طولانی وتکرار آنها، خستگی زوجین ازقهرها و درگیری ها ، طلاق عاطفی ، طلاق رسمی (محمدی ،1383).
تحقیقات زیادی در خصوص پدیده طلاق رسمی، پیشایندها و پیامدهای آن صورت گرفته است؛اما نوع خاصی از طلاق به نام طلاق عاطفی توجه تحقیقاتی بسیار اندکی دریافت کرده است. طلاق عاطفی به سردي رابطه ميان زن و شوهر گفته مي‌شود درواقع در اين رابطه ضعف ارتباط عاطفي زن و شوهر منجر مي‌شود به سردي تمامي روابطي كه يك زوج مي‌توانند با هم داشته باشند مانند رابطه روحي، جسمي، عاطفي و حتي گفتاري. وجود اين مشكل در يك رابطه باعث بي‌مهري و كم شدن انرژي مثبت در خانواده مي‌شود؛ زوج‌ها در بيگانگي دنياي يكديگر گم شده‌اند و فقط براي هم حكم يك هم‌خانه يا يك مصاحب كه به او عادت كرده‌اند را دارند. اين افراد با فاصله‌اي كه از لحاظ روحي و جسمي با يكديگر دارند خط قرمزهايي را براي همديگر مشخص كرده‌اند و هركدام در خلوت خود ديگري را متهم مي‌كند. عدم درك  صحيح از رفتار و گفتار يكديگر، نداشتن شناخت كافي از روحيات طرف مقابل و عاقبت بي‌علاقگي و سردي نسبت به شريك زندگي خود همه و همه ‌دست به دست هم مي‌دهد تا يك طلاق عاطفی را در زندگي زوج‌ها به‌وجود بياورد.هيچ آمار دقيقي از ميزان وجود طلاق عاطفی در دست نيست ولي مي‌توان به جرات گفت آمار طلاق عاطفی در كشورما از طلاق قانوني بيشتر است(محمدی ،1383). با در نظر گرفتن این نکته که تا کنون علیرغم توجه به طلاق رسمی ، مسئله طلاق عاطفی کمتر مورد بررسی دقیق علمی قرار گرفته است و از آنجا که بررسی سازگاری در  طلاق عاطفی در شناخت بهتر این پدیده و بالطبع در شناخت پیامدهای آن مؤثر می باشد، پژوهش حاضرسعی در بررسیسازگاری زنان و کودکان در این نوع طلاق دارد.

فهرست مطالب تحقیق بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی به صورت زیر می باشد:
چكيده   
فصل اول کلیات تحقیق
1-1- مقدمه   
1-2- بیان مسئله   
1-3- اهداف تحقیق  
1-4- اهمیت وضرورت پژوهش   
1-5- پرسشهای تحقیق  
1-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها  
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه 
2-1- مبانی نظری سازه طلاق   
2-1-1- انواع طلاق   
2-1-2- تعارض ناشي از طلاق عاطفي   
2-1-3- نظريه هاي طلاق عاطفي   
2-1-3-1- نظريه طلاق عاطفي كسلر   
2-1-3-2- نظريه سيستمي كيفيت زناشويي ماركز   
2-1-3-3- نظريه مثلث عشق استرنبرگ   
2-1-3-4- نظريه نظم خورد چلبي   
2-1-4- عوامل موثر بر اختلاف زناشويي و طلاق    
2-1-4-1- وقت صرف كردن با هم  
2-1-4-2- تقسيم كار   
2-1-4-3- نگهداري از بچه ها   
2-1-4-4- مسايل مالي   
2-1-4-5- مسئله اقوام همسر   
2-1-5- تاثيرات طلاق   
2-1-5-1- تاثير طلاق و اختلافات زناشويي بر زنان   
2-1-5-1-1- عوارض فردي   
2-1-5-1-2- عوارض خانوادگي    
2-1-5-1-3- عوارض اجتماعي   
2-1-5-2- تاثير طلاق و اختلافات زناشويي بر كودكان   
2-2- مبانی نظری سازه  سازگاری   
2-2-1- تعريف سازگاري   
2-2-2- نظريات سازگاري   
2-2-3- خصوصيات افراد سازگار   
2-2-4- ابعاد سازگاري   
2-2-5- شاخصهاي سازگاري   
2-2-6- افسردگي   
2-2-7- اضطراب   
2-2-8- پرخاشگري   
2-3- پيشينه پژوهش   
2-3-1- پيشينه پژوهش درخصوص تأثیرطلاق و اختلافات زناشویی برسازگاری زنان 
2-3-2- پيشينه پژوهش درخصوص تأثیرطلاق و اختلافات زناشویی برسازگاری کودکان
فصل سوم روش تحقیق
3-1- نوع پژوهش   
3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری   
3-3- ابزار تحقیق   
3-4- روش اجرا   
فصل چهارم یافته ها
4-1- یافته های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش   
4-2 بررسی سئوالات پژوهش 
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه   
5-2- خلاصه پژوهش   
5-3- تفسير يافته‌هاي مربوط به سؤال اول پژوهش   
5-4- تفسير يافته‌هاي مربوط به سؤال دوم پژوهش   
5-5- پیشنهادات   
5-6- محدودیتها و مشکلات تحقیق  
منابع و مآخذ  
پيوست ها


دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: پایان نامه سازگاری زناشویی تحقیق بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی مبانی نظری طلاق تعارض ناشي از طلاق عاطفي نظريه هاي طلاق عوامل موثر بر اختلاف زناشويی مبانی نظری سازگاری ابعاد سازگاري اختلافات زن

مطالب مرتبط

تحقیق بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سازگاری و ناسازگاری زناشویی(فصل دوم پایان نامه)


دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی پژوهشکده و موزه علوم طبیعی

دانلود پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت از رضا شباهنگ

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف سبک‌های دل‌بستگی (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق چسبندگی هزینه هاو مدیریت سود (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله با استرس و اختلالات اضطرابی (فصل دوم پایان نامه)

جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک(مدیریت نوین)

پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998)

مطالعات و رساله معماری طراحی هتل

دانلود طرح توجیهی تولید نبات و آب نبات

دانلود پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو