کامپوزیت دندان,پایان نامه تحقیق بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی,پروژه تحقیق بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی

همانطور که در ادامه مشخصات فایل تحقیق بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی

تحقیق-بررسی-اثر-یک-udma-جدید-بر-خواص-مکانیکی-کامپوزیت-دندانی-آزمایشی تحقیق بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی در حجم 71 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست موضوعات زیر:

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1- دلایل انتخاب موضوع 2
1-2- بیان مسأله 4
1-3- تعریف واژه های عملیاتی 7
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش
2-1- تاریخچه 10
2-2- مروری بر مقالات 14
فصل سوم: اهداف و فرضیات
3-1- هدف کلی 27
3-2- اهداف اختصاصی 27
3-3- فرضیات 28
فصل چهارم: مواد و روشها
4-1- متغیرهای تحقیق و مقیاس سنجش متغیرها 30
4-2- جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه 32
4-3- طرح جمع آوری اطلاعات 32
4-4-طرح تجزیه و تحلیل آماری 36
4-5- مسائل اخلاقی و انسانی طرح 36
4-6- روش اجرای تحقیق 37
فصل پنجم: یافته ها
فصل ششم: بحث و نتیجه گیری
6-1- بحث 49
6-2- نتیجه گیری 56
6-3- مشکلات و پیشنهادات 57
منابع 58
ضمیمه 64
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1- ساختمان شیمیایی فیلر شیشه 35
جدول 5-1- مقادیر fracture toughness، استحکام خمشی و مدول خمشی نمونه های مختلف 39
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 4-1- قالب استفاده شده برای آزمون Fracture toughness
شکل 4-2- قالب استفاده شده برای آزمون استحکام خمشی 34
شکل 4-3- روش اندازه گیری خواص به روش 3-point bending 34
شکل 4-4- فیلر شیشه 40
شکل 4-5- مخلوط رزینهای Bis-GMA/TEGDMA/UDMA
شکل 4-6- مراحل تهیه کامپوزیت 40
شکل 5-1- چغرمگی شکست نمونه های شامل مقادیر مختلف IP-UDMA
شکل 5-2- استحکام خمشی نمونه های شامل مقادیر مختلف IP-UDMA
شکل 5-3- مدول خمشی نمونه های شامل مقادیر مختلف IP-UDMA
شکل 5-4- ارزیابی SEM سطح شکست با بزرگنمایی 8000 43
شکل 5-5- ارزیابی SEM سطح شکست با بزرگنمایی 100 43
شکل 5-6- ارزیابی سطح شکست توسط استریومیکروسکوپ 43
شکل 5-7- ارزیابی سطح شکست توسط استریومیکروسکوپ 43
شکل 5-8- منحنی نیرو به جابجایی برای آزمون چغرمگی شکست 44
شکل 5-9- منحنی نیرو به جابجایی برای آزمون استحکام خمشی 44

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: کامپوزیت دندان پایان نامه تحقیق بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی پروژه تحقیق بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی

مطالب مرتبط

تحقیق بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی


ادبیات نظری احساس پیوستگی (فصل دوم)

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بیمارستان روانپزشکی

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید پفک نمکی

ادبیات و پیشینه تحقیق نظریه های رضایت زناشویی (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزیابی اثربخشی تبلیغات و تاثیرات آن (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک(فصل دوم)

فصل دوم، ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و تاریخچه حسابداری منابع انسانی

طرح توجیهی تولید ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف

ادبیات نظری و سوابق تحقیق صنعت عملکرد تحصیلی و نظریات مربوط به آن (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی ذهنی (فصل 2)