روانشناسی شخصیت,تحقیق عوامل موثر بر روانشناسی شخصیت

همانطور که در ادامه مشخصات فایل تحقیق عوامل موثر بر روانشناسی شخصیت را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق عوامل موثر بر روانشناسی شخصیت

تحقیق-عوامل-موثر-بر-روانشناسی-شخصیتتحقیق عوامل موثر بر روانشناسی شخصیت در حجم 70 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:

فهرست مطالب

چکیده .

فصل اول.1

مقدمه 2

بیان مساله 6

اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

اهداف تحقیق 11

تعریف اصطلاحات  12

فصل دوم،پیشینه ، تحقیق14

مقدمه . 15

دیدگاههایی درباره شخصیت.16

شخصیت از نظر فروم16

شخصیت از نظر یونگر. 17

شخصیت از نظر ماری17

نگرش فرانکل به شخصیت18

نگرش مزلو به شخصیت..18

چشم اندازی به رشد شخصیت .. 18

دیدگاههایی در باره رشد شخصیت 19

رشد شخصیت از نظر یونگر. 19

رشد شخصیت از نظر ماری

عوامل موثر بر رشد شخصیت.. 20

نظریه های نسخ شناسی شخصیت.21

نظریه های تحلیلی عاملی شخصیت.23

نظریه کاتل. 23

نظریه انسان گرایی در شخصیت25

نظریه های شناختی شخصیت26

ماهیت شخصیت 27

سنجش شخصیت. 28

مسائل اساسی در سنجش شخصیت.28

اعتبار.. 29

مهار  29

میل به مهار. 30

توهم مهار. 31

پیامدهای اعتقاد داشتن به مهار 32

تفاوتهای فردی در درک جایگاه مهار  33

واکنش در برابر از دست دادن مهار35

جایگاه مهار.

جایگاه مهار درونی بیرونی37

طبقه بندی سه بعدی از نظر واینر40

جایگاه مهار درونی و بیرونی از نظر واینر 42

نظریه یادگیری اجتماعی. 43

توان رفتاری 43