تحقیق بررسی تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت,پایان نامه مدل های مختلف برنامه ریزی استراتژیک,تحقیق علل عدم برنامه ریزی نیروی انسانی,پروژه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی,مقاله الگوی برنامه ریز

همانطور که در ادامه مشخصات فایل تحقیق بررسی تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق بررسی تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت

تحقیق-بررسی-تعیین-تاثیر-الزامات-برنامه-ریزی-استراتژیک-نیروی-انسانی-بر-عملکرد-کارکنان-شبکه-بهداشت

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت،
در قالب Word و 140 صفحه و قابل ویرایش.
رشته: مدیریت اجرایی در گرایش استراتژیک


========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
         هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی  انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد. براي اين منظور یک فرضيه اصلي و چهار فرضيه فرعي طراحي شده است. جهت آزمون فرضيه ها پرسشنامه اي شامل 45 سوال با توجه به شاخصهاي تعريف شده براي ابعاد الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی و عملکرد کارکنان تنظيم گرديد و پس از سنجش روايي و پايايي آن، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفی ( قرعه کشی) در اختيار نمونه آماري    قرار گرفت.
           جامعه آماري اين تحقيق 4989 نفر کارکنان موجود در 14 شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان،  مي باشد. حجم نمونه آماري با استفاده از فرمول كوكران 357  نفر برآورد گرديد. و اين تعداد با استفاده از روش نمونه گيري تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسشنامه تنظيم شده در اختيار آنها قرار گرفت. پرسشنامه ها، جمع آوري و اطلاعات حاصله تلخيص، طبقه بندي و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي( آزمون همبستگي r پيرسون) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل بيانگر اين است كه بين مؤلفه هاي الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی(پیش نیاز ساختاری، پیش نیاز فرهنگی، پیش نیاز انسانی و پیش نیاز مدیریتی) رابطه مستقیم و معني داري وجود دارد.

مقدمه
      نیروی انسانی را باید به عنوان مهمترین سرمایه یک سازمان دانست که نقش کلیدی و مهمی در دستیابی سازمان به اهدافش دارد. امروزه سازمانها هزینه های بالایی جهت جذب و نگهداری منابع انسانی صرف می کنند تا در عرصه رقابت از سایر رقیبان عقب نمانند. در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین سازمانها و شرکتها درجهت کسب منافع بیشتر، تسلط بر منابع موجود اهمیت ویژه ای یافته است. سازمانها اگر دارای بهترین تکنولوژی بوده و از بهترین امکانات بهره مند باشند ولی از نیروی انسانی متخصص و کارآمد برخوردار نباشند و یا توانایی استفاده درست و کارآمد از نیروهای موجود را نداشته باشند قادر نیستند بر محیط اثر گذاشته و در عرصه رقابت موفق عمل کنند. نیروی انسانی این توانایی را دارد که سایر منابع را پردازش کرده و خدمات و کالاهایی را پدید آورد که سازمان به خاطر آن تاسیس شده است. یکی از مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی برنامه ریزی نیروی انسانی است. مدیریت منابع انسانی ازطریق برنامه ریزی کارآمد و اثربخش می تواند حجم و ترکیب نیروی انسانی موردنیاز برای آینده را فراهم ساخته و یا توانائیهای نیروهای موجود را ارتقا بخشد. از این رو برای تداوم موجودیت سازمان و حصول به اهداف آن برنامه ریزی نیروی انسانی باید از اولویت بالایی برخوردار باشد. باید توجه داشت برنامه ریزی موثر و کارآمد نیروی انسانی و اصولاً هر نوع برنامه ریزی به اطلاعات، به خصوص اطلاعات پردازش شده نیاز دارد(کیانی،1382).
      در محيط پر چالش هزاره جديد و در عرصه رقابت ميان سازمانها و شركتها، يكي از مولفه هاي افزايش دهنده موفقيت براي سازمانها ، متمركز شدن بر وظيفه مديريت استراتژيك منابع انساني است. كنترل منابع (مانند: منابع فيزيكي ، سازماني ، اطلاعاتي و انساني)، مزيت رقابتي را نصيب سازمان مي كند. در اين ميان منابع انساني به دليل محدوديت آن از اهميت بيشتري برخوردار هستند(محمودی،1387).
در میحط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوی سازمان ها در جهت بقا، توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل می گیرد. در راستای این هدف خطیر مباحث مربوط به عملکرد و شیوه های ارزیابی، مدیریت و بهبود آن چه در سطح واحدها و چه در سطح کارکنان و مدیران یکی از مباحث عمده در مدیریت می باشد. هر مدیر و مسئول سازمان یا ذینفعی می خواهد که اطلاعاتی در ارتباط با نحوه عملکرد کارکنان، واحدها و سازمان مطبوع خود در مقایسه با سایر واحدهای مشابه و یا سایر رقبا در آن صنعت به دست آورد، که استفاده از این اطلاعات می تواند به شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها کمک نماید. بدین سبب است که از دیرباز محققان زیادی به عملکرد در سطح فردی یا سازمانی توجه داشته اند. (میرزائی و همکاران،1391).
عملکرد شغلی به عنوان ارزش مجموعه رفتارهای کارکنان که به صورت مثبت و یا منفی در دستیابی به اهداف سازمانی سهیم هستند تعریف شده است. این تعریف از عملکرد شغلی شامل رفتارهایی است که تحت کنترل کارکنان می باشد (فیضی و همکاران،1390).

فهرست مطالب تحقیق بررسی تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت به شرح زیر می باشد:         چکیده                                                                                                                                                                                                       
فصل اول :طرح تحقیق    ۱
         مقدمه     ۲
        بیان مساله     ۳
       سوال آغازین    ۵
       اهداف تحقیق      6
      اهمیت و ضرورت تحقیق     7
      چارچوب نظری تحقیق    8
      فرضیه های تحقیق    9
      مدل تحلیلی تحقيق    10
      مدل عملیاتی تحقيق     11
      متغیرهای تحقیق     12
      قلمرو تحقیق     12
      محدودیت های تحقیق     14
      تاریخچه مختصری از شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان      15
      تعریف مفهومی متغيرها    16
     تعریف عملیاتی متغيرها      17
فصل دوم: ادبیات تحقیق                            
 بخش اول: برنامه ریزی استراتژیک     21
         مقدمه           21
        تعریف برنامه           22
        محاسن برنامه ریزی     23
        انواع برنامه ریزی    23
        سبک های برنامه ریزی        25
       ویژگی های برنامه ریزی    26
       تعریف استراتژی    29
اجرا و پیاده سازی استراتژی    ۲۹
        استراتژی های مدیریت تغییر    30
        مفهوم و تعاریف برنامه ریزی استراتژیک    30
        برنامه ریزی استراتژیک چیست    31
        مزایای برنامه ریزی استراتژیک    31
        رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک    32
        محدودیتهای برنامه ریزی استراتژیک    32
        ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک    34
        مدل های مختلف برنامه ریزی استراتژیک    34
 بخش دوم: نیروی انسانی     37
         مقدمه           37
        برنامه ریزی نیروی انسانی    ۳۸
        مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی                                                           
        فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی    ۳۹
       مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی    50
       علل عدم برنامه ریزی نیروی انسانی    51
       موانع اجرای برنامه ریزی منابع انسانی    51
       سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی    52
بخش سوم: برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی     53
         مقدمه           55
       سیر تکامل نیروی انسانی    56
       مدیریت استراتژیک منابع اسنانی    56
       استراتژی های منابع انسانی: یک مفهوم    57
       مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی    58
       استراتژی منابع انسانی: یک فرایند    59
      عوامل پایه ای موثر بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی    61
      انواع برنامه ریزی استراتژیک                                                                   
       الگوی عقلایی برای تدوین استراتژی    62
            الگوی فراینده و تدریجی     64
           تئوری نقاط مرجع استراتژیک    64
           استراتژی های نیروی انسانی    67
           پیوند میان برنامه ریزی استراتژی و منابع انسانی    72
           برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی     74
           الگوهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی    78
           عناصر الگوی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی    79
    بخش چهارم: عملکرد کارکنان     81
         مقدمه           81
          مفهوم عملکرد    82
         ارزیابی عملکرد    84
         تاریخچه ارزیابی عملکرد    87
         ارزیابی عملکرد در ایران    88
         مبانی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد    88
         اجزای یک سیستم ارزیابی عملکرد    89
         ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد    90
         شاخص های ارزیابی عملکرد    91
         طبقه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد    91
         ویژگی های شاخص های ارزیابی عملکرد    92
         مزایای ارزیابی عملکرد     95
        ضرورت ارزیابی عملکرد    95
         سیستم ارزیابی عملکرد    97
         مقایسه دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد    99
    بخش پنجم: پیشینه تحقیق     103
         مقدمه    103
         تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور    103
         تحقیقات انجام گرفته در داخل    104
فصل سوم: روش تحقیق                                      
                  مقدمه     106
        روش تحقیق     107
        جامعه و نمونه آماری    107
        ابزار جمع آوری اطلاعات    111
        پایایی و روایی ابزار سنجش    114
        روش تجزیه و تحلیل داده هاي آماری    115
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات(یافته های تحقیق)                    
        مقدمه    117
        توزیع فراوانی جنسیت    117
        توزیع فراوانی تحصیلات    118
        توزیع فراوانی سن    119
        توزیع فراوانی سنوات خدمت    120
        شاخص های توصیفی عملکرد کارکنان    121
        شاخص های توصیفی الزامات برنامه ریزی استراتژیک    122
        شاخص های توصیفی پیش بینی ساختاری    123
        شاخص های توصیفی پیش بینی فرهنگی    124
        شاخص های توصیفی پیش بینی انسانی    125
        شاخص های توصیفی پیش بینی مدیریتی    126
        بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها    127
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها       
       مقدمه    134
       نتیجه گیری    134
       پیشنهادات    135
منابع و مأخذ    138
پیوست ها


پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: تحقیق بررسی تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت پایان نامه مدل های مختلف برنامه ریزی استراتژیک تحقیق علل عدم برنامه ریزی نیروی انسانی پروژه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی مقاله الگوی برنامه ریز

مطالب مرتبط

تحقیق بررسی تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت


مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی(فصل دوم)

مطالعات و رساله معماري طراحی مرکز توانبخشی معلولین

تحقیق بررسی رابطه بین استرس شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان

تحقیق بررسي اثربخشي غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم سود و بازده سود و تقسیم سود(فصل 2)

دانلود پایان نامه معماري طراحی ساختمان پزشکان

پاورپوینت نقد و بررسی معماری فضای خانه آبشار ( اثر فرانک لوید رایت)

مبانی نظری و پیشینه تحقیقات تعاریف و مفاهیم تسهیم دانش و عملکرد شغلی کارکنان (فصل دوم)

پکیج آموزش کامل کسب درآمد در تلگرام

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم کارت امتیازی متوازن BSC (فصل دوم)